Julkisivuremontti

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia asioita

Mikä julkisivuremontti on? Mitä se sisältää? Miksi julkisivuremontti on tärkeää tehdä? Milloin julkisivuremontti on tarpeellinen? Jos etsit vastauksia mm. näihin kysymyksiin, niin tämä artikkeli kannattaa lukea. Vastaamme tässä noihin kysymyksiin ja kerromme paljon muutakin tärkeää sekä omakotitalon että taloyhtiön julkisivuremontista.

Mikä on julkisivu?

Julkisivu on rakennuksen ulkokuori, jonka tehtävänä on suojata rakennusta auringolta, sateelta, lumelta, tuulelta, kylmyydeltä, kuumuudelta ja myös äkkinäisiltä lämpötilan vaihteluilta. Julkisivuun lasketaan kuuluvaksi ulkoseinät, ovet, ikkunat, parvekkeet ja katto.

Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa julkisivun täytyy olla kestävä, joten on tärkeää valita julkisivumateriaaleiksi laadukkaita ja kestäviä materiaaleja.

Julkisivuremontti Primalta ympäri vuoden.

Mikä on julkisivuremontti?

Julkisivuremontti on laaja termi, jonka alle voidaan laskea käytännössä kaikki remontit, jotka muuttavat rakennuksen ulkonäköä ulospäin. Esimerkiksi ulkoverhousremontti, kattoremontti sekä ovi- ja ikkunaremontit.

Julkisivuremontti ymmärretään monesti pelkästään talon ulkonäköremonttina. On kuitenkin tärkeä huomioida, että remontti toteutetaan myös rakenteellisesti oikein. Esimerkiksi huomioiden se, että rakenteesta tulee oikein tuulettuva.

Emme laske pelkkää talon ulkoseinien maalausta julkisivuremontiksi, mutta toki maalaus voi olla (ja usein on) osa julkisivuremonttia.

Julkisivuremontti mielletään usein isoksi ja jopa pelottavaksi remontiksi, koska sen kustannukset ja vaikutukset asumismukavuuteen voivat olla suuria. Kustannuksia kuitenkin saadaan karsittua sillä, että ylläpidetään julkisivun kuntoa ja tehdään tarvittavat remontit ajoissa. Vaikutus asumismukavuuteen minimoidaan puolestaan hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisilla tekijöillä. Näin julkisivuremontista saadaan paljon pelättyä helpompi projekti.

Miksi julkisivuremontti?

Julkisivuremontti kannattaa tehdä monestakin syystä. Julkisivuremontti parantaa talon ulkonäköä ja nostaa talon jälleenmyyntiarvoa. Julkisivuremontti usein lisää asumismukavuutta merkittävästi ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. On mukavampi asua talossa, jossa ei vedä ja lämpö pysyy talossa, eikä karkaa harakoille. Julkisivuremontilla voidaan korjata talon rakenteelliset ongelmat, jotka usein korjaamattomina aiheuttavat hiljalleen talon tuhoutumisen. Julkisivuremontilla pidennetään talon käyttöikää jälleen vuosikymmenillä. Julkisivuremontilla voidaan myös nykyaikaistaa tai entisöidä taloa.

Vältä virheet julkisivuremontissa, julkisivuremontti Primalta.

Milloin julkisivuremontti?

Julkisivuremontin tarve riippuu monesta eri tekijästä. Mm. miten laadukkaita materiaaleja on käytetty, onko rakennettu rakennusteknisesti oikein ja kuinka hyvin julkisivua on huollettu vuosien varrella.

Yleensä julkisivun peruskorjaamisen väli on 25-45 vuotta. Perusteellisen huollon (esimerkiksi huoltomaalausten) tarve on taas noin 10-15 vuoden välein.

Vuosimäärien lisäksi usein erilaiset merkit ja oireet kertovat julkisivuremontin tarpeesta. Käymme tässä lyhyesti läpi eri julkisivujen osia sekä niiden merkkejä/oireita.

Ulkoverhousremontin (ulkoseinät) tarpeesta kertovat mm.:

 • Ulkoverhouksen käyttöikä on tullut tiensä päähän, eikä pelkkä huoltaminen enää riitä (lauta- ja tiiliverhouksella käyttöikä 50 vuotta)
 • Ulkoverhousrakenne ei toimi kunnolla, yleensä liittyvät puutteelliseen tuuletukseen
 • Eristeet ovat huonot tai ne ovat painuneet ajan kuluessa
 • Seinissä kosteusvaurioita

Lue lisää ulkoverhousremontin tarpeesta kertovista merkeistä.

Kattoremontin tarpeesta kertovat mm. seuraavat:

 • Yläkerran huoneissa vetää
 • Räystäisiin muodostuu jääpuikkoja
 • Vesikatto vuotaa
 • Katon pintamateriaali tai aluslaudoitus on rikkoutunut
 • Epäilet home- tai kosteusvaurioita

Lue lisää kattoremontin tarpeesta kertovista merkeistä.

Ikkuna- ja oviremontin tarpeesta kertovat mm.:

 • Ikkunoiden tiivisteet vuotavat, maalit hilseilevät ja ikkunat huurtuvat (vanhojen ikkunoiden käyttöikä n. 30 vuotta)
 • Ovi on elinkaarensa päässä/huonokuntoinen
 • Oven lähellä vetää tai ovenraosta päivä paistaa
 • Oven lukitus toimii heikosti

Lue lisää ikkunaremontin tarpeesta kertovista merkeistä.

Lue lisää oviremontin tarpeesta kertovista merkeistä.

Julkisivuremontti mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään

Jos tiedät, että talossasi pitäisi tehdä julkisivuremontti, mutta olet pitkittänyt sen aloittamista erinäisistä syistä, niin suosittelemme tarttumaan tuumasta toimeen mahdollisimman pian. Totuus on, että julkisivuremontin pitkittäminen voi tulla lopulta paljon kalliimmaksi kuin remontin toteuttaminen ajoissa. Remontti on joka tapauksessa tehtävä, ennemmin tai myöhemmin. Jos pitkität julkisivuremontin aloittamista vaikka vain vuoden, niin riski esimerkiksi sille, että vanha katto alkaa vuotamaan, kasvaa jatkuvasti. Ja siinä vaiheessa remontin kustannukset ovat nousseet jo huimasti vuoden takaisesta.

Muista, että vaurioiden korjaaminen on aina suurempi työ (=kalliimpaa) kuin ennakoiva remontointi!

Perusteellisen remontoinnin lisäksi on syytä ylläpitää ja huoltaa säännöllisesti julkisivua. Säännöllisesti huollettu julkisivu on pitkäikäisempi ja isompien remonttien tarve on harvempi.

Ulkoverhouksen uusiminen.

Omakotitalon julkisivuremontti

Omakotitalon julkisivuremontti on erinomainen tapa kohentaa omakotitalon ilmettä ja nostaa talon jälleenmyyntiarvoa. Julkisivuremontilla vanhasta talosta saadaan kuin uusi.

Julkisivuremontti parantaa myös merkittävästi asumismukavuutta. Onhan se mukavampaa odotella syksyn ja talven tuloa, kun tietää, että enää ei tarvitse palella ikkunanpielistä ja talon nurkista läpi puhaltavan viiman takia. Tai kevään tullen ei tarvitse miettiä, että mistä kohtaa tällä kertaa lumen sulamisvedet tippuu talon sisälle.

Omakotitalon julkisivuremontilla lisäät talon käyttöikää vuosikymmenillä.

Haluatko saada tietää, onko omakotitalossasi tarvetta julkisivuremontille ja jos, niin millaiselle? Varaa meiltä nyt maksuton kuntoarviokäynti.

Taloyhtiön julkisivuremontti

Taloyhtiön julkisivuremontti on laaja projekti. Julkisivuremontti alkaa siitä, kun taloyhtiön hallitus tekee päätöksen remontin toteutuksesta. Tästä päätöksestä voi kestää jopa 1-3 vuotta ennen kuin remontti itsessään alkaa.

Ensin taloyhtiössä suoritetaan kuntokartoitus. Kuntokartoituksen perusteella toteutetaan seuraavaksi tekninen suunnittelu ja kilpailutus. Suunnittelusta vastaa tehtävään valittu korjaussuunnittelija.

Kun itse julkisivuremontti alkaa, työn valvonnasta vastaa erillinen rakennusvalvoja. Myös taloyhtiön isännöitsijän rooli taloyhtiön julkisivuremontin toteutuksessa on merkittävä. Hän toimii taloyhtiön edustajana eli ajaa taloyhtiön etua. Isännöitsijän on tiedettävä jatkuvasti, miten remontti etenee sekä pitää huolta, että työ sujuu sovitusti.

Taloyhtiön julkisivuremontissa on tärkeää käyttää runsaasti aikaa yksityiskohtaiseen suunnitteluun, jotta voidaan taata remontin mahdollisimman kivuton ja sujuva eteneminen. On tärkeää ottaa myös huomioon taloyhtiön asukkaiden asumismukavuus remontin aikana. Ensinnäkin asukkaiden pitää pystyä turvallisesti kulkemaan kotiinsa ym. tarvittaviin paikkoihin taloyhtiössä remontin aikana. Toiseksi remontin on sujuttava niin, että siitä aiheutuva haitta vaikuttaisi mahdollisimman vähän aikaa asukkaiden elämään. Ennen remonttia ja sen aikana asukkaita on informoitava mahdollisimman hyvin remontin työvaiheista.

Onnistunut taloyhtiön julkisivuremontti vaatii yksityiskohtaista, hyvää etukäteissuunnittelua, sujuvaa tiimityötä eri tahojen välillä, kaikkien sitoutumista projektin viemiseksi loppuun, tarvittaessa nopeutta tehdä päätöksiä sekä asiantuntevaa ja osaavaa urakoitsijaa.

Jos etsit taloyhtiön julkisivuremonttiin osaavaa ja ammattitaitoista urakoitsijaa, niin ota yhteyttä meihin! Saat luotettavan ja kokeneen kumppanin toteuttamaan onnistuneesti taloyhtiön julkisivuremontin.

Julkisivuremontti talvella.

Miten julkisivuremontti tehdään?

Julkisivuremontti alkaa aina kuntokartoituksesta (meillä maksuton). Siinä kartoitetaan, millaista remontointitarvetta talon julkisivussa on. Kuntokartoituksen yhteydessä kuunnellaan myös asukkaan toiveet, tarpeet ja ajatukset remontista ja lopputuloksesta. Näiden pohjalta suunnittelemme yhdessä kanssasi julkisivuremontin kokonaisuudessaan: mitä remontti sisältää, miten se etenee, millä aikataululla, kuinka paljon se maksaa jne.

Itse julkisivuremontti alkaa tarkalleen sovittuna päivänä ja remontti etenee sillä tavalla kuin suunnitelmissa on merkitty. Jokainen remontti on kuitenkin yksilöllinen ja harvoin voidaan välttyä kesken remontin eteen tulevilta yllätyksiltä. Näistä olemme kuitenkin aina heti yhteyksissä sinuun, joten tiedät koko remontin ajan, mitä tapahtuu, eikä sen vuoksi mitään yllätyskuluja ilmaannu remontin loppuhintaan.

Onnistunut julkisivuremontti edellyttää mm. osaavaa rakentajaa, kunnollista suunnittelua, laadukkaiden materiaalien käyttöä, rakennukseen sopivien, oikeanlaisten rakennusteknisten ratkaisujen käyttämistä, etukäteen sovituissa hinnoissa ja aikatauluissa pysymistä sekä selkeitä takuuaikoja remontille.

Lue lisää 6 tyypillisestä virheestä, joihin tietämätön rakentaja sortuu.

Monesti talon julkisivua remontoidaan osa kerrallaan. Esim. ensin katto, myöhemmin ulkoverhous jne. Kannattaa kuitenkin vakavasti harkita eri rakenteiden ja pintojen remontointia samalla kertaa. Etenkin, jos saat tietää, että esimerkiksi katto on nyt kriittinen, mutta ulkoverhous on remontoitava muutaman vuoden sisällä. Yksi isompi julkisivuremontti tulee halvemmaksi kuin useampi erillinen remontti. Lisäksi yhdestä isosta remontista koituu vähemmän vaivaa ja haittaa sinulle asukkaana.

Toki ymmärrämme, että iso julkisivuremontti kertainvestointina on suuri, mutta senpä vuoksi meidän kauttamme saa Prima-rahoitusta jopa 50 000 euroon saakka pitkillä maksuajoilla.

Julkisivuremontin kesto – miten kauan julkisivuremontti kestää?

Julkisivuremontti kestää remontin sisällöstä ja kohteesta riippuen parista viikosta pariin kuukauteen. Remontin kestoon vaikuttaa mm. rakennuksen koko, onko kyseessä taloyhtiö, jolloin remontoidaan useampi rakennus, julkisivuremonttiin sisältyvät työt, rakennuksen nykyinen kunto jne.

Tarkemman arvion oman talosi tai taloyhtiösi julkisivuremontin kestosta saat, kun tilaat meiltä maksuttoman kuntokartoituksen.

Mihin vuodenaikaan julkisivuremontti?

Julkisivuremontin voi tehdä ympäri vuoden – myös talvella. Itse asiassa talvi sopii julkisivuremontin tekemisen ajankohdaksi oikein hyvin. Talvisin sataa vähemmän ja ilman kosteusprosentti on normaalia alhaisempi. Siksi mm. suojauksen tarve on vähäisempi. Talvisin, sesongin ulkopuolella, tehty julkisivuremontti voi tulla jopa halvemmaksi, sillä materiaalit ovat sesongin ulkopuolella usein edullisempia. Lisäksi materiaalien toimitusajat ovat lyhyempiä.

Kuka julkisivuremontin tekijäksi?

Julkisivuremontin tekeminen vaatii osaamista ja asiantuntemusta, jotta lopputulos on laadukas, kestävä ja asumismukavuutta parantava. Osaamaton tekijä voi aiheuttaa rakennukselle ja sitä kautta sen asukkaille mittavia vahinkoja ja jopa terveyshaittoja.

Esimerkiksi epäonnistuneet materiaalivalinnat ja toimimattomat rakennustekniset ratkaisut voivat aiheuttaa isoja ongelmia taloon ja koitua todella kalliiksi “säästöiksi”.

Prima on loistava valinta julkisivuremontin tekijäksi niin omakotitaloon kuin taloyhtiöönkin. Olemme 30-vuotisen historiamme aikana kunnostaneet yli 33 000 kotia ja 12 000 kattoa. Meillä on kotimaiset, alansa huipputekijät tekemässä remontteja, sujuvat remonttiprosessit sekä kaikki se osaaminen ja ammattitaito, jolla tehdään laadukasta, kestävää ja toimivaa jälkeä.

Lue muita blogiartikkeleita

Yläpohjan tuuletus

Yläpohjan tuuletus – mitä se tarkoittaa ja mitä siitä tulee tietää? Yläpohjan tuuletus on…

Energiaremontti omakotitalo – näillä remonteilla säästät energiaa ja lisäät kiinteistösi arvoa

Energiaremontti omakotitalo – mitä se tarkoittaa ja mitä hyötyä energiaremontin tekemisestä on? Tässä artikkelissa…

Ulkoseinän pesu ennen maalausta

Ulkoseinän pesu ennen maalausta on tärkeää, jotta ulkomaalaukseen nähty vaiva ei mene hukkaan, vaan…
Paras ulkoverhousremontti.

Yhteydenottolomake

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme missä tahansa sinua askarruttavassa asiassa.

Vastaamme yhteydenottoosi haluamallasi tavalla joko sähköpostitse tai puhelimitse mahdollisimman pian.

Voit myös halutessasi ottaa suoraan yhteyttä alueesi asiantuntijaan joko soittamalla tai sähköpostilla.