ILMAINEN KUNTOARVIO PYYDÄ TARJOUS »

OTA YHTEYTTÄ: 020 775 1350

Sokkeli on siis osa rakennuksen perustusta ja se on nykyisten rakennusmääräysten mukaan tehtävä riittävän korkeaksi, jotta maasta nouseva, tai maahan imeytyvä kosteus ei pääse vaurioittamaan sen puurakenteita. Sen tulee myös ulottua riittävän syvälle maaperään, jotta routa ei pääse talon rakenteiden alle. Sokkelin ulkopuolella on myös huolehdittava pintavesien poisjohtamisesta, jotta pintavedet eivät pääse valumaan rakenteisiin. Valesokkelin tapauksessa ongelmat alkavat yleensä nimenomaan siitä, että kosteuden kanssa tekemisiin pääsevät puurakenteet vaurioituvat aiheuttaen sekä esteettisiä, rakenteellisia, että jopa terveydelle haitallisia ongelmia.
Valesokkelirakennetta on käytetty hyvin paljon matalissa omakoti- ja rivitaloissa noin 30 vuoden ajan 1960-luvun loppupuolelta aina 1990-luvulle.
Tätä rakennustyyliä edustava pientalo on tyypillisesti lauta- tai tiiliverhoiltu, siinä on tasakatto tai loiva harjakatto. Valesokkelirakennetta löytyy myös rivitaloista, päiväkodeista, terveyskeskuksista ja muista vastaavista rakennuksista, jotka on rakennettu edellä mainittuna ajankohtana.
Valesokkelitaloja tehtiin, koska

 • rakenne soveltui hyvin maanvaraisen lattian kanssa yhdessä käytettäväksi,
 • se mahdollisti helpon kulkureitin taloon ilman portaita (eli sisällä lattiapinta ja ulkona maanpinta ovat lähes samassa tasossa), jolloin taloon pääsee kulkemaan helposti sisälle,
 • sen ajateltiin olevan lämpöteknisesti hyvä rakenne, koska seinän ja lattian liitos saatiin hyvin lämpöeristettyä ja tiivistettyä verrattuna rakennusajankohdan vaatimustasoon, ja,
 • etenkin tasakattoiset ”lättähattutalot” saatiin tehtyä erityisen mataliksi, jolloin niiden rakennuskustannukset olivat alemmat.

Mistä tunnistaa valesokkelin ja miksi se luokitellaan riskirakenteeksi?

Valesokkelissa sen ulkorakennetta on korotettu siten, että puurunkoisen seinän alaosa (alaohjauspuu eli alajuoksu ja runkotolppien alaosat) jäävät usein jopa ulkopuolella olevan maanpinnan alapuolelle. Ulkoapäin katsoen valesokkelitalon tunnistaakin helpoiten ulko-ovesta, jonka alareuna voi olla kymmeniä senttejä varsinaisen betonisen sokkelin yläosaa. Tyypillistä on myös se, että valesokkelirakenteisen talon lattiapinta on lähellä ulkopuolella olevan maan pinnan tasoa.
Oman ongelmansa saattavat aiheuttaa myös pientaloissa tehtävät pihakunnostukset, joiden yhteydessä sokkelia vasten olevan maan pinta saattaa nousta liian korkeaksi. Näin sokkelin takana oleva puurakenne jää (entistä syvemmälle) maan pinnan alapuolelle, ja maan kosteus saattaa päästä puurakenteisiin. Luonnollisesti kosteusvaurioita voi aiheuttaa myös sisäpuolelta puurakenteisiin siirtyvä lämpö ja kosteus, joilla ei ole toimivaa ulospääsyä valesokkelin puurakenteesta. Näin kosteus voi tiivistyä sokkelirakenteeseen. Alajuoksuun voi nousta kosteutta myös anturasta tai betonisesta laatasta myös kapillaarisesti.
Tämä piilosokkeli on riskirakenne ja saattaa aiheuttaa vakavan homeongelman. Myös seinärungon kastuminen on mahdollista, tämän syynä on esimerkiksi maakosteuden pääseminen tuulettumattomaan tai heikosti tuulettuvaan seinärakenteen alaosaan.
Harmillista näissä on se, että valesokkelin kosteusvaurioiden todentaminen rakenteita purkamatta on monesti vaikeaa, eivätkä ongelmat välttämättä näy ulospäin, joten perustusrakenne on syytä tarkistuttaa alan ammattilaisella.

Tunnistat valesokkelin todennäköisesti seuraavista seikoista:

 • Talon rakennesuunnitelmista (olettaen, että talo on tehty niiden mukaan),
 • Ulko-oven kynnys on lähellä maanpintaa, tai alempana kuin betonisen perustuksen yläreuna,
 • Talon sisältä mitattu ikkunoiden alareunan ja lattian välinen etäisyys on pienempi kuin talon ulkopuolelta mitattu ikkunan alareunan ja betonisokkelin yläreunan välinen etäisyys,
 • Talon lattia on maan tasalla (tai sen alapuolella),
 • Talossa ei ole ulkoportaita, vaan sisään voi kävellä ikään kuin suoraan maan tasalta,
 • Talo on rakennettu aikavälillä n. 1960–1995.

Myös se, jos talon sisäilma haisee maakellarille, asukkailla on jatkuvaa sairastelua tai tekstiilit ovat tunkkaisia, voivat kieliä valesokkeliongelmasta. Jos löydät talostasi edellä mainitun kaltaisia asioita, pyydä asiantuntijamme paikan päälle – saat selvyyden siihen, johtuvatko ongelmat valesokkelista.

Valesokkeli ja kosteusvaurioiden riskitekijät

Korjausta kaipaava valesokkelirakenne vaikuttaa rakennuksen sisäilmaan usein seinän ja lattian rajakohdan vuotamisen kautta. Tätä voi pahentaa puutteellinen tai muuten huonosti toimiva ilmanvaihto, jolloin mahdolliset mikrobien aineenvaihdunnan tuotteet, maaperän mikrobit, itiöt ja hajut pääsevät kulkeutumaan korvausilman mukana sisätiloihin.

Miksi sitten valesokkeli kostuessaan aiheuttaa niin paljon ongelmia?

Koska se kostuessaan jopa lahoaa ja koska se ei tuuletu riittävästi:

 • Sade-, sulamis- ja pintavedet lisäävät sokkelin kosteuskuormaa,
 • Vanhassa sokkelissa voi olla halkeamia ja valumuotissa käytettyjen, jo lahonneiden puutappien reikiä, joista kosteus pääsee vapaasti rakenteeseen,
 • Maakosteus nousee betonia pitkin talon rakenteisiin aiheuttaen homeongelmia (etenkin alajuoksu ja runkotolppien alaosat ovat alttiita tälle).
 • Valesokkelin alaosa ei tuuletu ja tiiliverhoustaloissa tuuletusrako voi olla laastia täynnä, jolloin erityisesti ulkoseinän alaosan homehtumisriski on suuri,
 • Myös sisäilman kosteus voi tiivistyä valesokkelirakenteeseen.

On myös huomattava, että vaikka valesokkelirakenne on riskirakenne, siitä huolimatta osa rakennuksista on toiminut moitteetta eikä niissä ole ilmennyt vaurioita. Voitaneen kuitenkin todeta, että yleensä ajan myötä tämä rakenne tulee aiheuttamaan ongelmia. Sen kunnon selvittäminen vaatii ammattitaitoa ja mahdollisesti myös rakenteiden avaamista. Pitää kuitenkin muistaa, että tavallinen omakotitaloasukas ei välttämättä itse huomaa vaurioiden aiheuttamia ongelmia. Riskirakenteessa väijyy kuitenkin sisäilmaongelmien uhka ja valesokkelin kunto on syytä selvittää, jotta siinä mahdollisesti piilevät ongelmat eivät aiheuta mahdollisesti mittaviakin rakenteellisia ja terveydellisiä ongelmia (kuten kosteusvahinko, home-, tai sisäilmaongelma, valesokkelin puuosien lahoaminen tai kosteusvaurioituminen).

Valesokkelin korjaaminen

Prima on patentoinut mullistavan tekniikan valesokkelin korjaamiseen ulkokautta. Korjaus toteutetaan kokonaisuudessaan talon ulkopuolelta, jolloin se ei häiritse asumista (sinun ei tarvitse muuttaa remontin ajaksi muualle) ja se on myös edullinen tapa toteuttaa valesokkeliremontti. Kerromme valesokkelin riskeistä, sekä korjaamisesta myös täältä löytyvästä tekstistämme.

Ota yhteyttä

Kun haluat tietää, onko kodissasi valesokkeli tai vaatiiko se korjaustoimenpiteitä, ota meihin yhteyttä.
Soitamme sinulle, jotta voimme keskustella parhaan etenemistavan. Arviokäyntimme ei sido sinua jatkotoimenpiteisiin.

© 2020 Prima-rakentajat – Pintaa perusteellisemmin!