Valesokkelin korjaus – Valesokkeliremontti

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia asioita

Onko valesokkelin korjaus ajankohtainen talossasi? Valesokkeliremontti koskettaa monia suomalaisia omakotitalossa ja rivitalossa asuvia, joiden talot on rakennettu 1960-1990-luvuilla. Tuolloin taloihin rakennettiin paljon valesokkeleita (etenkin 1970-1980-luvuilla), jotka myöhemmin on luokiteltu riskirakenteiksi ja jotka aiheuttavat pahimmillaan todella mittavia esteettisiä, rakenteellisia ja jopa terveydelle haitallisia ongelmia.

Jos asut talossa, jossa on valesokkeli ja jota ei ole vielä korjattu, lue tämä artikkeli. Kerromme tässä sinulle tarkemmin valesokkelin korjauksesta.

Mikä on valesokkeli?

Valesokkeli on talon perustuksissa käytetty rakenteellinen ratkaisu, jossa talon kivijalka näyttää ulkopuolelta tarkastellen olevan ns. normaalin korkuinen, mutta sokkelin takana talon puurunko on maan tasossa tai jopa maanpinnan alapuolella. (Katso kuva valesokkelin rakenteesta yllä.)

Valesokkeleita rakennettiin taloihin kohtuullisen pitkällä aikavälillä jo 1960-luvulta aina jopa 1990-luvulle saakka, mutta suurin osa näistä rakennettiin kuitenkin 1970-1980-luvuilla.

Kaikista helpoiten tunnistat valesokkelirakenteen katsomalla ulkoapäin talon ovia suhteessa maanpintaan ja sokkeliin. Jos oven alareuna on matalammalla kuin sokkelin yläreuna, on kyseessä yleensä valesokkeli. Lue lisää valesokkelista ja siitä, mistä valesokkelin tunnistaa.

Valesokkelin rakenne.

Miksi valesokkeli on riski?

Valesokkeli on riskirakenne, vaikka olosuhteet olisivatkin kunnossa, koska valesokkelin rakenne on sellainen, että se on kosteudelle altis. Jos olosuhteet ovat kunnossa, niin voi olla, että riskit eivät toteudu tai ainakaan ne eivät ole vielä toteutuneet. Valitettavasti kuitenkin suuressa osassa valesokkelitaloja on ongelmia.

Jos olosuhteet eivät ole kunnossa, niin riskit valesokkelirakenteen aiheuttamille ongelmille ovat olemassa ja suuret. Jos kosteus (maakosteuden kapillaarinen nousu, sadevedet, sulamisvedet yms.) pääsee kosketuksiin valesokkelin takana olevan puurungon kanssa, on hyvin todennäköistä, että jollain aikataululla ongelmia on luvassa. Orgaaninen rakenne kostuessaan on hyvä kasvualusta homeille ja mikrobeille, jotka pääsevät pahimmillaan pitkänkin aikaa piilossa kasvamaan ja rakenteita vaurioittamaan.

1970-luvun taloissa on monesti asennettu pattereiden putket sisätiloissa talon sokkelin/anturan lähelle. Tällä on haettu anturan routasuojausta. Käytännössä siis routasuojaus on hoidettu lämmittämällä patterin putkilla anturaa. Monesti voi olla niin, ettei kesäaikaan valesokkeli oireile millään tavalla, mutta kun talvella lämmityskauden aikaan lämpö säteilee patteriputkista anturaan, niin kapillaarinen kosteus lähtee nousemaan rakenteissa ja hajuhaitat ilmaantuvat.

Teräsjalkojen kiinnitys valesokkeliremontissa.

Valesokkelin riskit

  • Kosteusvauriot talon puurungossa
  • Home- ja mikrobivauriot talon puurungossa
  • Homeitiöiden ja mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan
  • Terveysongelmat mahdollisia
  • Pahimmillaan tilanne voi olla niin huono, että talo menee purkuun. Tällöin ongelma on yleensä jatkunut vuosia ja rakenteet ovat suurilta osin pilalla homeista ja mikrobeista.

Kaikki valesokkelirakenteiset talot eivät ole kuitenkaan ongelmallisia. Ongelmia aiheutuu etenkin, jos pihojen kaadot ovat virheellisiä, salaojitusta ei ole ollenkaan tai se on puutteellinen, sadevesiä ei ohjata oikein pois ja maaperä on otollinen. Yhteinen tekijä siis on kosteus ja sen oikea hallinta.

Ennen valesokkelin korjausta – Selvitytä valesokkelin vauriot

Oletko havainnut epämiellyttäviä, maakellarimaisia hajuja talossasi? Onko talon asukkailla jatkuvaa sairastelua? Näkyykö talon ulkoseinän alaosassa tai sokkelissa kosteusjälkiä? Nämä merkit mm. voivat kertoa valesokkelin rakenteen kosteusvaurioista. Voi myös olla, että mitään selkeitä merkkejä tai oireita ei ole näkyvissä, vaikka vaurioita valesokkelin rakenteissa olisikin.

Jos epäilet, että kosteus on aiheuttanut vaurioita valesokkelin rakenteessa tai haluat saada varmuuden, että missä kunnossa talosi valesokkelin rakenteet on, niin pyydä paikalle asiantuntija.

Luotettavan tiedon saaminen valesokkelin kunnosta vaatii hieman poraamista, jotta päästään ottamaan näyte puurungon alaosasta. Eli jalkalistan taakse tehdään reikä, josta päästään käsiksi puurunkoon. Runkopuusta otetaan materiaalinäyte, joka tutkitutetaan puolueettomassa rakennuslaboratoriossa.

Pelkkä silmämääräinen tarkastelu ei välttämättä riitä, puussa voi olla mikrobivaurioita, joita ei silmällä näe.

Näytteitä otetaan omakotitalossa ainakin kaksi: näyte parhaasta paikasta eli sellaisesta kohtaa taloa, jossa kosteuden vaikutus on ollut arvioituna vähäisin sekä paikasta, johon kosteus on eniten vaikuttanut. Näin saadaan vertailtua näitä kahta ja päästään suunnittelemaan oikeita korjausratkaisuja.

Valesokkelin korjaus.

Valesokkelin korjaus

Valesokkelin korjaukseen on olemassa erilaisia toimintatapoja ja -tyylejä. Valesokkeleita on remontoitu perinteisesti joko korottamalla sokkelirakennetta harkoilla, valamalla tai ns. kengittämällä puurunko.

Valesokkelin korjaaminen harkoilla tai valamalla tarkoittaa, että sokkeli korotetaan ylemmäs.

Puurungon kengityksessä taas rungon alaosa poistetaan ja kengitetään toimijasta riippuen erityyppisillä teräskengillä kantamaan rakenteen paino.

Kaikille näille valesokkelin korjaustavoille yhteistä on se, että puinen runko nostetaan ylemmäs pois kosteuden vaikutuksilta.

Valesokkelin korjaamisen toinen puoli onkin sitten ulkopuolisten ja maanpinnan alapuolisten asioiden saaminen sille tolalle, että kosteus ei pääse enää siirtymään rakenteisiin. Eli maanpinnan kallistukset korjataan, salaojat korjataan (ja lisätään routaeristys) ja sadevesi ohjataan pois. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa asentaa myös routasuojaus, varsinkin, jos se on aiemmin hoidettu huonoilla eristeillä patteriverkon avustuksella.

Valesokkelin korjaus perinteiseen tyyliin

Perinteisesti valesokkelin korjaus tehdään talon sisäpuolelta ja se on iso työ. Ei riitä pelkän valesokkelin rakenteen korjaaminen, vaan samalla tehdään talon sisäpuolikin uusiksi. Kaikki ulkoseinät avataan sisäpuolelta vähintään ikkunoiden alapintaan saakka, yleensä kokonaan.

Jos valesokkelin remonttikohteessa vielä käy niin, että talon kaikista kalleimmat neliöt (keittiö, pesuhuone, sauna) ovat ulkoseinää vasten, niin kustannukset nousevat herkästi suuriksi.

Samoin myös korjauksen luonteesta johtuen suojaustarve on suuri. Sisäpuolella työskennellessä on hyvä huputtaa ja alipaineistaa työskentelyalue, jottei sisäilmaan pääse mikrobeja ja homeitiöitä yhtään enempää.

Samalla kun sisäseinällä työskennellään, niin ikkunoiden alla olevat lämmityspatterit on poistettava. Kirsikkana kakun päällä: asuminen remontoitavassa kiinteistössä valesokkeliremontin aikana voi olla erittäin haasteellista.

Vanhan valesokkelin purkaminen meneillään.

Valesokkelin korjaus Priman tyyliin – Suomen helpoin valesokkeliremontti Laho-Stop

Priman patentoima valesokkelin korjausmenetelmä – Laho-Stop – on nopeampi, asukkaalle kaikista vaivattomin ja paras vaihtoehto valesokkelin korjaukseen.

Laho-Stop -korjausmenetelmässämme valesokkelirakenne korjataan kokonaan talon ulkoseinien ulkopuolelta kengittämällä. Sisätiloihin ei tarvitse koskea, asuminen ei vaikeudu, mitään ei tarvitse sisältä purkaa, alipainetelttoja ei tarvitse rakentaa, eikä lämpöverkkoon (lämpöpatterit) kosketa.

Katso alla olevasta videosta, miten valesokkelin korjaus etenee Primalla.

Näin valesokkelin korjaus etenee Primalla

1. PINTAMAAN POISTO

Pintamaa poistetaan sokkelin edestä siten, että anturasta näkyy korkeussuunnassa noin puolet.

2. SOKKELILEVYN POISTO

Sokkelilevy leikataan irti anturan yläpinnan tasalta ja poistetaan.

3. RUNKOTOLPAN KATKAISU

Runkotolppa katkaistaan n. 350 mm:n korkeudelta anturasta. Alajuoksu poistetaan katkaistun runkotolpan kohdalta. Sisäverhouslevyn alaosa sahataan poikki ja poistetaan.

4. SÄÄTÖJALAN ASENNUS

Katkaistun tolpan alle asennetaan säätöjalka, joka kiinnitetään runkotolppaan pulttipuristusliitoksella ja LVI-ruuvilla. Säätöjalka kiinnitetään anturaan kiila-ankkureilla. Kun kaikki tolpat on kengitetty, suoritetaan huolellinen imurointi ja desinfiointi. Levyn saumakohta tiivistetään polymeeri- tmv. massalla.

Valesokkelin korjaus Prima

5. SÄÄTÖJALKOJEN ERISTYS

Asennetaan sopivan paksuiset XPS-eristeet säätöjalkojen väliin. Säätöjalkojen kohdat eristetään elastisella uretaanivaahdolla. Säätöjalat jäävät eristekerroksen väliin, joten kylmäsiltaa ei pääse muodostumaan. Sisäverhouslevyn alaosan kolo täytetään elastisella uretaanivaahdolla.

6. ELEMENTTIEN TIIVISTYS JA SÄÄTÖ

Valmiiksi pinnoitetut sokkelielementit tukeutuvat XPS-eristeeseen. Elementtien nystyprofiloitu tausta mahdollistaa rakenteen tuulettuvuuden. Elementtien pystysaumojen vesitiiveys varmistetaan butyylitiivistenauhan ja elementtisaumausmassan avulla. Elementit säädetään vaakasuoraan säätäjalkojen avulla. Elementtien yläreuna kiinnitetään runkotolppiin.

7. VIISTEEN ASENNUS

Mahdollisten suotovesien poisjohtamiseksi tehdään anturan etureunaan viiste XPS-eristeellä. Vedenpitävyys varmistetaan liitoskohtaan asennettavalla bitumikermillä.

8. VIIMEISTELY

Seinän vierustalle asennetaan salaojasepelikerros. Valesokkelin kengitys on valmis.

(Selkeyden vuoksi yllä olevassa kaaviossa ei ole otettu kantaa salaojitukseen, maan kallistuksiin, sadevesien ohjailuun, routaeristyksiin ym.)

Valesokkelin korjaus Prima rakentajat Laho Stop

Prima teki valesokkelin korjauksen – Mitä mieltä asiakas oli?

Teimme tähän kohteeseen valesokkelin korjauksen. Kerromme, miten valesokkeliremontti eteni ja mitä mieltä asiakkaamme oli remontista ja Primasta.

Tässä kohteessa talossa oli tehty sisäremonttia ja osa valesokkelistakin oli korjattu. Kun salaojituksia oltiin uusimassa, niin havaittiin rikkinäisiä rakenteita ja siksi päädyttiin korjaamaan loputkin valesokkelista.

Priman patentoima valesokkelin korjausmenetelmä Laho-Stop sopi tähän kohteeseen oikein mainiosti. Etenkin, kun sisällä oli jo tehty sisäremonttia juuri työn alla olevalla seinällä. Tämä seinä oli tiiliverhoiltu, mutta tuuletusvälit ja rakenne muutenkin tiilen alla olivat sellaiset, että nähtiin parhaaksi vaihtoehdoksi purkaa koko tiiliseinä pois, vaikka se ei olisi itse valesokkeliremontin kannalta ollutkaan välttämätöntä.

Työ suoritettiin loppusyksystä talon seinustalla, joten rakensimme väliaikaisen työskentelysuojan talon seinälle vesisateita vastaan. Purimme tiiliverhouksen ja sahasimme valesokkelin pois. Rungon alaosassa oli näkyvissä selkeitä vaurioita. Purimme alajuoksun ja katkoimme runkotolpat vaiheittain. Kaikki ylimääräinen purkujäte imuroitiin sokkelin päältä ja sokkeli desinfioitiin. Kun vanha höyrynsulku oli tiivistetty lattiapintaan, asensimme XPS-eristeen ja elastisen uretaanivaahdon. Lopuksi asensimme sokkelielementit ja slammasimme pinnan alkuperäiseksi. Puretun tiiliseinän alta vaihdoimme eristeet ja uudeksi pintamateriaaliksi asensimme vaalean puuverhouksen.

Tilaa helppo valesokkelin korjaus Primalta.

”Olimme tehneet sisäremonttia talossa ja samassa yhteydessä uusimme sisäpuolelta kengittämällä osan valesokkelirakenteesta. Tiiliverhoilu oli yhdellä seinällä halkeillut ja salaojitusta uusiessamme huomasimme koko sokkelin haljenneen kohdalta, johon ei vielä oltu tehty valesokkelikorjauksia. Tämä nopeutti päätöstä ryhtyä korjaamaan tätä kohtaa.

Pyysimme tarjouksia muutamasta yrityksestä, joista Prima oli yksi. Päädyimme lopulta Primaan, koska yritys vaikutti luotettavalta ja suunnitelmat toteutuksesta jättivät hyvän vaikutelman.

Aiemmin olimme jo tosiaan uusineet saunan ja pesuhuoneen kohdalta valesokkelia kilpailijan tuotteella, mutta kyllähän tuo ulkokautta tekeminen on varmasti parempi ratkaisu.

Priman tekemä valesokkeliremontti meni hyvin. Asumiseen remontti ei aiheuttanut mitään häiriöitä, yllätyksiä ei ole tullut ja olemme olleet tyytyväisiä. Voimme mieluusti suositella Primaa vastaaviin valesokkelin korjauskohteisiin.”

Lue muita blogiartikkeleita

Tasakatto – mitä ongelmia tasakatto voi aiheuttaa

Onko sinulla talossasi vanha tasakatto jonka kunto mietityttää? Tasakatot voivat näyttää tyylikkäiltä ja moderneilta….

Paras ulkomaali – Näin valitset sopivan

Paras ulkomaali hakusessa? Ulkomaaleja löytyy erilaisia ja erilaisiin tarpeisiin, ja sopivan maalin valinta voi…

Yläpohjan tuuletus

Yläpohjan tuuletus – mitä se tarkoittaa ja mitä siitä tulee tietää? Yläpohjan tuuletus on…
Paras ulkoverhousremontti.

Yhteydenottolomake

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme missä tahansa sinua askarruttavassa asiassa.

Vastaamme yhteydenottoosi haluamallasi tavalla joko sähköpostitse tai puhelimitse mahdollisimman pian.

Voit myös halutessasi ottaa suoraan yhteyttä alueesi asiantuntijaan joko soittamalla tai sähköpostilla.