ILMAINEN KUNTOARVIO PYYDÄ TARJOUS »

OTA YHTEYTTÄ: 020 775 1350

Mistä tunnistaa valesokkeli?

Valesokkeleista kertominen on hyvä aloittaa kertaamalla vähän taustoja käsitteen takaa. Valesokkelirakenne on talon perustuksissa käytetty rakenteellinen ratkaisu, jossa talon kivijalka näyttää ulkopuolelta tarkastellen olevan ns. ”normaalin korkuinen”, mutta sokkelin takana talon puurunko on maan tasossa tai jopa maanpinnan alapuolella. Valesokkelirakenteella olevia taloja on rakennettu kohtuullisen pitkällä aikavälillä jo 60-luvulta aina jopa 90-luvulle saakka, suurin osa sijoittuu ajallisesti kuitenkin 70-80-luvuille. Kaikista helpoiten maallikko tunnistaa valesokkelirakenteen katsomalla ulkoapäin talon ovia suhteessa maanpintaan ja sokkeliin. Oven alapinnan ollessa matalammalla kuin sokkelin yläpinta, on diagnoosi yleensä aika helppo.

Valesokkelin rakenne
Valesokkelirakenne. Kuva: Hengitysliitto / Hometalkoot.fi

Priman patentoima valesokkelin korjausratkaisu

Valesokkelin riskit

No mitä se valesokkelirakenne sitten tekee?

Valesokkeli on riskirakenne, vaikka olosuhteet olisivatkin kunnossa. Jos olosuhteet eivät ole kunnossa, niin riskit valesokkelirakenteen aiheuttamille ongelmille ovat olemassa. Jos kosteus (maakosteuden kapillaarinen nousu, sadevedet, sulamisvedet yms.) pääsee kosketuksiin valesokkelin takana olevan puurungon kanssa, on hyvin todennäköistä, että jollain aikataululla ongelmia on luvassa. Orgaaninen rakenne kostuessaan on hyvä kasvualusta homeille ja mikrobeille, jotka pääsevät pahimmillaan pitkänkin aikaa piilossa kasvamaan ja rakenteita vaurioittamaan.

70-luvun taloissa on monesti asennettu pattereiden putket sisätiloissa talon sokkelin / anturan lähelle. Tällä on haettu anturan routasuojausta. Käytännössä siis routasuojaus on hoidettu lämmittämällä patterin putkilla anturaa. Monesti voi olla niin, ettei kesäaikaan valesokkeli oireile millään tavalla, mutta kun talvella lämmityskauden aikaan lämpö säteilee patteriputkista anturaan, niin kapillaarinen kosteus lähtee nousemaan rakenteissa ja hajuhaitat ilmaantuvat.

Valesokkelirakenteiden riskit:

 • Kosteusvauriot talon puurungossa.
 • Home- ja mikrobivauriot talon puurungossa.
 • Homeitiöiden ja mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan
 • Terveysongelmat mahdollisia
 • Pahimmillaan tilanne voi olla niin huono, että talo menee purkuun. Tällöin ongelma on yleensä jatkunut vuosia ja rakenteet ovat suurilta osin pilalla homeista ja mikrobeista.

Valesokkelirakenteiset talot eivät kaikki ole kuitenkaan ongelmallisia. Ongelmia aiheutuu etenkin, jos pihojen kaadot ovat virheellisiä, salaojitusta ei ole ollenkaan tai se on puutteellinen, sadevesiä ei ohjata oikein pois ja maaperä on otollinen. Yhteinen tekijä siis on kosteus ja sen oikea hallinta.

Miten valesokkelirakenteen vauriot selvitetään?

Jos epäillään vaurioita valesokkelirakenteessa, tai halutaan saada varmuus tilanteesta, niin ensin aina tutkitaan. Luotettavan tiedon saaminen vaatii hieman poraamista, jotta päästään ottamaan näyte puurungon alaosasta. Eli jalkalistan taakse tehdään reikä, josta päästään käsiksi puurunkoon. Runkopuusta otetaan materiaalinäyte, joka tutkitutetaan puolueettomassa rakennuslaboratoriossa. Pelkkä silmämääräinen tarkastelu ei välttämättä riitä, puussa voi olla mikrobivaurioita joita ei silmällä näe. Näytteitä otetaan omakotitalossa ainakin kaksi: näyte parhaasta paikasta, eli semmoisesta kohtaa taloa, jossa kosteuden vaikutus on ollut arvioituna vähäisin ja paikasta johon kosteus on eniten vaikuttanut. Näin saadaan vertailtua näitä kahta ja päästään suunnittelemaan oikeita ratkaisuja.

Valesokkelirakenteen korjaaminen

Valesokkeleita on remontoitu perinteisesti joko korottamalla sokkelirakennetta harkoilla, valamalla tai ns. kengittämällä puurunko. Sokkelin korjaaminen harkoilla tai valamalla tarkoittaa, että sokkeli korotetaan ylemmäs. Puurungon kengityksessä taas rungon alaosa poistetaan ja kengitetään toimijasta riippuen erityyppisillä teräskengillä taas kantamaan rakenteen paino. Kaikille siis yhteistä se että puinen runko nostetaan ylemmäs pois kosteuden vaikutuksilta. Korjaamisen toinen puoli onkin sitten ulkopuolisten ja maanpinnan alapuolisten asioiden saaminen sille tolalle, että kosteus ei pääse enää siirtymään rakenteisiin. Eli maanpinnan kallistukset korjataan, salaojat korjataan (ja lisätään routaeristys) ja sadevesi ohjataan pois. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa asentaa myös routasuojaus varsinkin, jos se on aiemmin hoidettu huonoilla eristeillä patteriverkon avustuksella.

Valesokkeliremontti vanhaan tyyliin

Perinteisesti valesokkeliremontti on tehty talon sisäpuolelta ja se on ollut iso työ. Ei ole riittänyt pelkän rakenteen korjaaminen, vaan samalla on tehty sisäpuolikin uusiksi. Kaikki ulkoseinät on avattu sisäpuolelta vähintään ikkunoiden alapintaan saakka, yleensä kokonaan. Jos vielä käy niin, että kaikista kalleimmat neliöt (keittiö, pesuhuone, sauna) ovat ulkoseinää vasten, niin kustannukset nousevat herkästi suuriksi. Samoin myös korjauksen luonteesta johtuen suojaustarve on suuri, sisäpuolella työskennellessä on hyvä huputtaa ja alipaineistaa työskentelyalue, jottei sisäilmaan pääse mikrobeja ja homeitiöitä yhtään enempää. Samalla kun sisäseinällä työskennellään, niin ikkunoiden alla olevat lämmityspatterit on poistettava. Kirsikkana kakun päällä asuminen remontoitavassa kiinteistössä remontin aikana voi olla erittäin haasteellista.

Valesokkeliremontti muuraamalla
Korjaus harkoilla muuraten – oliko tässä ennen unelmakeittiö? Kuva: Hengitysliitto / Hometalkoot.fi

Valesokkelikorjaus Priman tyyliin – Lahostop

Priman patentoima korjausmenetelmä on nopeampi, asukkaalle kaikista vaivattomin ja paras vaihtoehto valesokkeliremonttiin. Menetelmässämme valesokkelirakenne korjataan kokonaan talon ulkoseinien ulkopuolelta kengittämällä. Sisätiloihin ei tarvitse koskea, asuminen ei vaikeudu, mitään ei tarvitse sisältä purkaa, alipainetelttoja ei tarvitse rakentaa eikä lämpöverkkoon (lämpöpatterit) kosketa.

 

 1. PINTAMAAN POISTO Pintamaa poistetaan sokkelin edestä siten, että anturasta näkyy korkeussuunnassa noin puolet.
 1. SOKKELILEVYN POISTO Sokkelilevy leikataan irti anturan yläpinnan tasalta ja poistetaan.
 1. RUNKOTOLPAN KATKAISU Runkotolppa katkaistaan n. 350 mm korkeudelta anturasta. Alajuoksu poistetaan katkaistun runkotolpan kohdalta. Sisäverhouslevyn alaosa sahataan poikki ja poistetaan.
 1. SÄÄTÖJALAN ASENNUS Katkaistun tolpan alle asennetaan säätöjalka, joka kiinnitetään runkotolppaan pulttipuristusliitoksella ja LVI -ruuvilla. Säätöjalka kiinnitetään anturaan kiila-ankkureilla. Kun kaikki tolpat on kengitetty, suoritetaan huolellinen imurointi ja desinfiointi. Levyn saumakohta tiivistetään polymeeri- tmv. massalla.
 1. SÄÄTÖJALKOJEN ERISTYS Asennetaan sopivan paksuiset XPS -eristeet säätöjalkojen väliin. Säätöjalkojen kohdat eristetään elastisella uretaanivaahdolla. Säätöjalat jäävät eristekerroksen väliin, joten kylmäsiltaa ei pääse muodostumaan. Sisäverhouslevyn alaosan kolo täytetään elastisella uretaanivaahdolla..
 1. ELEMENTTIEN TIIVISTYS JA SÄÄTÖ Valmiiksi pinnoitetut sokkelielementit tukeutuvat XPS -eristeeseen. Elementtien nystyprofiloitu tausta mahdollistaa rakenteen tuulettuvuuden. Elementtien pystysaumojen vesitiiveys varmistetaan butyylitiivistenauhan ja elementtisaumausmassan avulla. Elementit säädetään vaakasuoraan säätäjalkojen avulla. Elementtien yläreuna kiinnitetään runkotolppiin.
 1. VIISTEEN ASENNUS Mahdollisten suotovesien poisjohtamiseksi tehdään anturan etureunaan viiste XPS -eristeellä. Vedenpitävyys varmistetaan liitoskohtaan asennettavalla bitumikermillä.
 1. VIIMEISTELY Seinän vierustalle asennetaan salaojasepelikerros. Valesokkelin kengitys on valmis.

Selkeyden vuoksi tässä kaaviossa ei ole otettu kantaa salaojitukseen, maan kallistuksiin, sadevesien ohjailuun, routaeristyksiin ym.

Esimerkkikohde Priman valesokkelikorjauksesta

Tässä kohteessa oli sisäpuolia uudistettu ja osaa valesokkelistakin. Salaojituksia uusittaessa oli havaittu rikkinäisiä rakenteita, jolloin loppukin valesokkelikorjaus päätettiin toteuttaa.

Priman patentoima menetelmä sopi tähän kohteeseen oikein mainiosti, varsinkin kun sisällä oli jo tehty sisäremonttia juuri työn alla olevalla seinällä. Tämä seinä oli tiiliverhoiltu, mutta tuuletusvälit ja rakenne muutenkin tiilen alla olivat sellaiset, että nähtiin parhaaksi vaihtoehdoksi purkaa koko tiiliseinä pois, vaikka se ei olisi itse valesokkeliremontin kannalta ollutkaan välttämätöntä.

Työ suoritettiin loppusyksystä talon seinustalla, joten rakensimme väliaikaisen työskentelysuojan talon seinälle vesisateita vastaan. Purimme tiiliverhouksen ja sahasimme valesokkelin pois. Rungon alaosassa oli näkyvissä selkeitä vaurioita. Purimme alajuoksun ja katkoimme runkotolpat vaiheittain. Kaikki ylimääräinen purkujäte imuroitiin sokkelin päältä ja sokkeli desinfioitiin. Kun vanha höyrynsulku oli tiivistetty lattiapintaan, asensimme xps-eristeen ja elastisen uretaanivaahdon. Lopuksi asennettiin sokkelielementit ja pinta slammattiin alkuperäiseksi. Puretun tiiliseinän alta vaihdettiin eristeet ja uudeksi pintamateriaaliksi asennettiin vaalea puuverhous.

Valesokkelia katkaistu
Valesokkelia katkaistu, alajuoksu ja eristeet mustuneet.

Asiakkaamme kertoo

Olimme tehneet sisäremonttia talossa ja samassa yhteydessä uusimme sisäpuolelta kengittämällä osan valesokkelirakenteesta. Tiiliverhoilu oli yhdellä seinällä halkeillut ja salaojitusta uusiessamme huomasimme koko sokkelin haljenneen kohdalta johon ei vielä oltu tehty valesokkelikorjauksia. Tämä nopeutti päätöstä ryhtyä korjaamaan tätä kohtaa.

Pyysimme tarjouksia muutamasta yrityksestä, joista Prima oli yksi. Päädyimme lopulta Primaan, koska yritys vaikutti luotettavalta ja suunnitelmat toteutuksesta jättivät hyvän vaikutelman.

Aiemmin olimme jo tosiaan uusineet saunan ja pesuhuoneen kohdalta valesokkelia kilpailijan tuotteella, mutta kyllähän tuo ulkokautta tekeminen on varmasti parempi ratkaisu.

Priman tekemä valesokkeliremontti meni hyvin. Asumiseen remontti ei aiheuttanut mitään häiriöitä, yllätyksiä ei ole tullut ja olemme olleet tyytyväisiä. Voimme mieluusti suositella Primaa vastaaviin kohteisiin.”

 Jutussa esiintyvä asiakkaamme halusi pysyä nimettömänä. Esimerkkikohteen kuvat ovat em. mainitun asiakkaan kodista ja Prima-rakentajat Oy:n ottamia ja omaisuutta.

Kengitetty runko
Kengitetty runko

Valmista pintaa

Laho-Stop – Priman patentoima valesokkelin korjausratkaisu

Priman nerokkaan Laho-Stop -menetelmän ansiosta valesokkelin korjaus tapahtuu pelkästään ulkopuolelta, häiritsemättä talossa asumista.

Tilaa ilmainen kuntoarvio

© 2020 Prima-rakentajat – Pintaa perusteellisemmin!