GRATIS KONDITIONSBESIKTNING
BE OM EN OFFERT »

KONTAKTA OSS:
020 775 1350

Prima-rakentajat – Utsett till toppföretag av Kauppalehti:

Det största tacket för Kauppalehtis hedersbetygelse till Prima-rakentajat går till våra fantastiska medarbetare och kunder, vars förtroende vi lyckats vinna och behålla.

– Vi har haft en jämn och hälsosam tillväxt även under åren med lågkonjunktur, konstaterar Prima-rakentajats vd Mikko Laurila.

-Vår väg till ett av Kauppalehti utsett toppföretag bygger på att vi håller vårt servicelöfte och utgår från kunden, sammanfattar han. Vi gör krävande förnyelser av ytskiktet på hus, allt oftare även på radhus och andra stora objekt, men egnahemshus utgör merparten av vårt arbete.

-Vi utvecklar våra tjänster och vill vara den mest eftertraktade och kunniga partnern för våra kunder när det gäller renovering av husens ytskikt.

Prima - kauppalehden menestyjäyritys

  • Placerar sig bland de tre bästa promillena bland finländska företag.
  • Tillhör de bästa i sin jämförelsegrupp mätt med Kauppalehtis företagsklassificeringspoäng.
  • Klarar av att skapa framgångsfaktorer och behålla dem i en föränderlig marknadssituation.
  • Är en pålitlig och långsiktig partner tack vare sin hållbara ekonomiska utveckling.
© 2015 Prima-Rakentajat – Pintaa Perusteellisemmin!