Ta hjälp av hushållsavdraget vid din Prima-renovering

Hushållsavdraget minskar renoveringskostnaderna avsevärt.
Renoveringen blir mycket billigare i verkligheten än vad det verkar på fakturan.
Hushållsavdraget har däremot också andra förmånliga drag.

Mer information om hushållsavdraget får du av vår närmaste expert.   Kontakta oss

Hushållsavdrag vid renovering

Många tror att hushållsavdrag vid en renovering främst gynnar dem som betalar mycket skatt eftersom avdraget beräknas på den inbetalda skatten. Den finansiella förmånen är däremot betydande redan för en person med en genomsnittlig pension på 1 300 euro/mån.

Det har inte varit allmänt känt att till exempel barn i arbetslivet som tillsammans bekostar renoveringen för sina föräldrar vart och ett har rätt till hushållsavdrag. – Hushållsavdraget lockar dem alltså till att inte bara ombesörja sin egen, utan även sina föräldrars livskvalitet genom att renovera hemmet och gör det möjligt för dem att tryggt bo kvar i sitt hem längre.

Man får hushållsavdrag varje år, och det är ingen prövningsbaserad förmån, utan alla som uppfyller kriterierna får det. Det gäller dock att komma ihåg att den som utför arbetet ska vara registrerad arbetsgivare, vilket Prima-rakentajat är.

Exempel: En finsk pensionär får i genomsnitt 1 300 euro/månad, dvs. 16 000 euro/år. På det betalar han eller hon ca 2 000 euro/år i skatt. Om han eller hon renoverar sitt hem för 4 500 euro per år får han eller hon ca 2 000 euro/år i avdrag och behöver alltså inte betala någon skatt alls.

perheiden-kotitalousvahennys

Tak-, ytterbeklädnads-, dörr- och fönsterrenoveringar gör hemmet mer trivsamt och energiekonomiskt och höjer dessutom husets försäljningsvärde. Det lönar sig att utnyttja hushållsavdraget. Primas regionrepresentant hjälper dig ansöka om hushållsavdrag.