GRATIS KONDITIONSBESIKTNING
BE OM EN OFFERT »

KONTAKTA OSS:
020 775 1350

Prima-rakentajat – Utsett till toppföretag av Kauppalehti: Det största tacket för Kauppalehtis hedersbetygelse till Prima-rakentajat går till våra fantastiska medarbetare och kunder, vars förtroende vi lyckats vinna och behålla. – Vi har haft en jämn och hälsosam tillväxt även under åren med lågkonjunktur, konstaterar Prima-rakentajats vd Mikko Laurila. -Vår väg till ett av Kauppalehti utsett…

© 2015 Prima-Rakentajat – Pintaa Perusteellisemmin!