drupsjo-andreas

Anders och Prima hade samma vision

Anders Djupsjö köpte ett hus från 1972 i Tavastberga i Vanda. Husets ytterbeklädnad var av mörkt trä och gavlarna av tegel. Anders ville modernisera hela huset. Som ytterbeklädnad ville han ha en putsliknande yta, som dock skulle vara av brädpanel.

Husets väggar tilläggsisolerades, vilket gjorde att väggarna blev tjockare. Fönstren hamnade dock inte för djupt in, eftersom smygarna byggdes så skickligt att känslan av djup försvann.

Be om en offert för ditt projekt

Formändring

Förutom ytterbeklädnaden gjorde man även om taket. Takformen blev smartare och säkrare.

På bilden ser man den stora formändring som 70-talshuset har genomgått genom Primas och Anders gemensamma idéer.

” -Samarbetet med Prima fungerade riktigt bra. Båda var lika villiga att kompromissa och jag upplevde det som att mina idéer och Primas engagemang åstadkom precis rätt form, som också är mycket smart”, berättar Anders nöjt.

Förvandlingsprocessen

Det tegelklädda 70-talshuset ser nu ut som ett helt nytt, modernt hus.
Anders Djupsjös idéer och Primas yrkesskicklighet
gav ett bra resultat.
-”Det gick riktigt bra att sparra och
skärpa idéerna med ett proffs”, konstaterar Anders Djupsjö nöjt.